fbpx

​HRDINOVIA MEDZI NAMI

Organizátori Character - FDA a Dokument na kolesách pripravili 50 školských a verejných podujatí v 20 slovenských mestách, ktorých sa zúčastnilo viac ako 1500 divákov.Na školách najviac rezonovala téma odlivu mozgov. 

HRDINOVIA MEDZI NAMI naprieč Slovenskom vzdelávali a diskutovali o občianskej statočnosti. V septembri sa po roku uzavrela druhá fáza projektu, ktorý nadviazal na úspešnú televíznu sériu Biele vrany a hrdinovia medzi nami. Študentom stredných škôl ako aj verejnosti priniesol filmy a diskusie na pálčivé spoločenské témy, akými sú korupcia v školstve, zdravotníctve či lesnom hospodárstve. Cieľom projektu bolo cez príbehy obyčajných ľudí, ktorí bojujú proti neduhom našej spoločnosti, inšpirovať k aktívnemu občianstvu a záujmu o veci verejné. Organizátori Character - FDA a Dokument na kolesách pripravili 50 školských a verejných podujatí v 20 slovenských mestách, ktorých sa zúčastnilo viac ako 1500 divákov. Na školách najviac rezonovala téma odlivu mozgov.


„V našich filmoch hovoríme o ľuďoch, ktorí sa na rozdiel od ml
iacej väčšiny rozhodli v nepriaznivých okolnostiach zaujať zásadný postoj. Stali sa inšpiráciou pre nás, a tak sme zákonite zvedaví či je prostredníctvom takejto nákazlivosti možná postupná zmena v spoločnosti. V diskusiách so študentami aj s verejnosťou sa ukazuje, že ľudia si uvedomujú, že na konkrétnych individuálnych postojoch záleží,”
povedala producentka dokumentárneho cyklu Barbara Janišová Feglová, ktorá iniciovala projekt a najviac na ňom oceňuje jeho interaktívny rozmer: „Premietanie filmu a stretnutie jeho tvorcov s reakciami priamo v teréne je na nezaplatenie. Môcť vnímať bezprostrednú odozvu — vidieť či sa vaša misia stretáva s prijatím, či je vôbec zrozumiteľná — je pre každého, kto robí autorský film, dôkazom, či film spravil viac kvôli sebe alebo kvôli divákom.”
Do projektu sa aktívne zapojila distribučno-vzdelávacia platforma Dokument na kolesách a koncept podujatí rozpracoval občiansky aktivista Laco Oravec, ktorý bol aj lektorom školských podujatí a moderátom premietaní pre verejnosť. Zvolený formát dokazuje, že takýto typ práce s publikom môže mať zmysel: „Ukazuje sa, že tento druh distribúcie umožňuje cestu k novým cieľovým skupinám a je tak možné aj náročnejšie témy priblížiť divákovi,” dodala Janišová Feglová.

Videoreportáž Doroty Vlnovej z podujatia na Gymnáziu Jura Hronca:

Laco Oravec bilancuje rok s Hrdinami medzi nami nasledovne: „Chcem veriť, že prínosom série filmov o Bielych vranách je, okrem iného, vzdanie pocty ľuďom, ktorí boli ochotní riskovať a vymeniť osobné blaho za spoločenský prospech. Títo statoční muži a statočné ženy potrebujú vedieť, že o nich vieme. A preto som rád, že sme krížom-krážom po Slovensku o nich dávali vedieť ďalším ľuďom. Snáď ich príbehy a osudy inšpirujú nových hrdinov.” Na školách rezonovala najviac téma odlivu mozgov vo filme Na hranici režiséra Dominika Jursu. „Boli sme v jednej triede, kde všetci mladí ľudia zdvihli ruku, že by chceli odísť študovať do zahraničia. Je super, že majú ambície, je však veľkou výzvou pre celú našu spoločnosť, aby sme väčšinu z nich dokázali neskôr pritiahnuť späť. Dúfam, že sme niektorým študentom pomohli vidieť tento fenomén v širších súvislostiach a uvedomiť si, že Slovensko ich potrebuje,” dopĺňa Oravec.Metodika práce so študentami sa zamerala na spoločné hľadanie definície hrdinu a jeho vlastností. Študenti zároveň zdieľali svoje tipy na hrdinov a vlastné nominácie na ocenenie Biela vrana. Z lavíc sa často ozývalo: „Hrdina je niekto, kto sa vie obetovať pre iných na úkor svojho pohodlia. Je statočný, odvážny, nesebecký, nezištný…” alebo: „Hrdina je človek, ktorý spraví to,
čoho sa ostatní boja. Pre ostatných robí viac ako pre seba. Hrdina vystupuje z komfortnej zóny. Je to niekto, kto bojuje za zmenu.”
Najčastejšími príkladmi hrdinov boli rodičia, súrodenci, záchranári, policajti, hasiči, lekári, ale aj konkrétne osobnosti ako pápež František, Martin Luther King, Nelson Mandela, Jan Palach, Matka Tereza, či národní dejatelia ako Milan Rastislav Štefánik či Ľudovít Štúr, ale aj postavy z komiksov, kníh
a filmov. Študenti tiež opakovane uvádzali ako hrdinu Jána Kuciaka a medzi ich vlastnými nomináciami na Bielu vranu sa, okrem učiteliek a učiteľov, objavovala často napríklad televízna reportérka Kristína Kövešová.


Zakladateľ Dokumentu na kolesách Matej Sotník hodnotí projekt slovami: „Vzdelávacia časť projektu vytvorila s projekciami aj pre verejnosť jedinečnú spoločensko-diskusnú platformu a umožnila mnohým ľuďom verejne zdieľať svoju frustráciu z korupcie v štáte na mnohých jeho úrovniach. Počúvanie týchto skúseností bolo občas až mrazivé.”
„Najväčšou výzvou bolo vytvorenie dialógu medzi študentami o dôležitých témach flmov. Problémy v spoločnosti prežívajú títo mladí ľudia veľmi intenzívne, na školách však nemajú vždy priestor na ich reflexiu,” povedal Adam Straka z Dokumentu na kolesách. Lektor Laco Oravec, ktorý v minulosti pôsobil ako riaditeľ Nadácie Milana Šimečku a stál za množstvom vzdelávacích projektov, vníma svoju skúsenosť podobne: „Najsilnejším pre mňa bolo zistenie, že mladí ľudia sa čoraz viac zaujímajú o dianie okolo seba a chodia aj voliť. Existuje vari lepšia zbraň proti všadeprítomnej frustrácii?”

Tlačová správa vo formáte PDF


Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Audiovizuálneho fondu, Veľvyslanectva Spojených štátov na Slovensku, Ars Bratislavensis a spoločnosti 582, s.r.o.


Za mnohými neduhmi v našej spoločnosti je ľahostajnosť a korupcia. Nájdeme ich takmer v každej sfére nášho života. Máme menej zdravia za rovnaké peniaze ako v okolitých štátoch, naše mozgy utekajú do zahraničia, lebo chcú kvalitné vzdelanie. Prizeráme sa, ako sa ničí príroda a prírodné zdroje...
Vyčkávame, že sa to zmení.


Enter your text here...