fbpx

Neviditeľné deti

Réžia: Marek Franko


zlyhávajúce mechanizmy na ochranu detí pred násilím.

V súčasnosti žije na Slovensku niekoľko tisíc detí, ktoré trpia násilím zo strany svojich najbližších. O väčšine z nich však nevieme. Kde je hranica medzi zlyhaniami jednotlivcov, nefunčnosťou systému a apatiou spoločnosti?

Pusti si film, dozvieš sa viac!

V roku 2017 bolo v evidencii úradov 974 týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí. Nenahlásených prípadov je podľa odhadov až niekoľko tisíc.
(zdroj: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, 2018)

„Hľadám, kde zlyháva systém, či zlyháva naozaj, či to nie je len mediálna fráza. Alebo, keď zlyháva, tak kde zlyháva a smerujem k tomu, že systém, to nie sú len úradníci, zákon, predpisy, metodika, ale celé nastavenie spoločnosti, ktorá chce, alebo nechce tieto témy riešiť a chce, alebo nechce deti chrániť."

Marek Franko
režisér